Ramowy plan dnia przedszkola

Szczegółowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb danych grupa wiekowych

07:00 – 08:15 Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem integrujące grupę.

08:15 – 08:30 Czynności higieniczne związane z przygotowaniem się do śniadania.

08:30 – 09:00 Czas na śniadanie – kształcenie kultury spożywania posiłków.

09:00 – 09:15 „Gimnastyka buzi i języka” – wspólne zabawy logopedyczne.

09:15 – 10:15 Zajęcia edukacyjne z całą grupą związane z realizacją Podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podczas których dzieci odkrywają, przeżywają oraz działają. Swobodne zabawy inspirowane przez dzieci. Zajęcia z udziałem specjalistów, takie jak: rytmika, logopedia, gimnastyka.

10:15 – 11:30 Wycieczki, spacery, zajęcia i zabawy w terenie. Czynności higieniczne związane z przygotowaniem się do obiadu.

11:30 – 12:00 Czas na posiłek (zupa) – kształcenie kultury spożywania posiłków.

12:00 – 13:30 CHWILA RELAKSU – odpoczynek na leżaczkach, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie nagrań bajek, muzyki relaksacyjnej, dzieci starsze zajmują się grami stolikowymi, zabawami słownymi.

13:30 – 14:00 Czas na posiłek (drugie danie) – kształcenie kultury spożywania posiłków.

14:00 – 15:30 Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne podczas których dzieci podejmują aktywność własną. Zajęcia dodatkowe zawarte w ofercie przedszkola. Zajecia wynikające z Podstawy programowej: język angielski.

15:30 – 15:45 Czas na posiłek (podwieczorek) – kształcenie kultury spożywania posiłków/ promocja zdrowego żywienia.

15:45 – 17:30 Zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowe w sali i kącikach zainteresowań. Zabawy na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego.

Podstawową formą aktywności dzieci objętych edukacją przedszkolną w Przedszkolu Niepublicznym Kolorowe Kredki jest zabawa. Stwarzamy dzieciom możliwość „poznawania świata” wykorzystując aktywne metody, które pozwalają na współpracę z rówieśnikami i dorosłymi.