Ramowy plan dnia przedszkola

Szczegółowy rozkład dnia dostosowany jest do potrzeb danych grupa wiekowych

07:15 – 08:15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy i gry stolikowe

08:15 – 08:30 Ćwiczenia poranne oraz czynności higieniczne związane z przygotowaniem się do śniadania

08:30 – 09:00 Czas na śniadanie – kształcenie kultury spożywania posiłków

09:00 – 10:30 Zajęcia edukacyjne z całą grupą realizowane według przyjętego programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Swobodne zabawy inspirowane odbytymi zajęciami edukacyjnymi

10:30 – 11:00 Zajęcia z udziałem specjalistów, takie jak: rytmika, logopedia, gimnastyka, j. angielski

11:00 – 11:30 Wycieczki, spacery, zajęcia i zabawy na placu zabaw

11:30 – 12:00 Czas na posiłek (zupa) – kształcenie kultury spożywania posiłków

12:00 – 13:30 CHWILA RELAKSU – grupa najmłodsza (leżakowanie oraz słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie nagrań bajek i muzyki relaksacyjnej). Grupy starsze (zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, gry i zabawy stolikowe, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela). Praca indywidualna z dzieckiem według potrzeb

13:30 – 14:00 Czas na posiłek (drugie danie) – kształcenie kultury spożywania posiłków. Mycie zębów

14:00 – 15:00 Zabawy dowolne podczas których dzieci podejmują aktywność własną. Zajęcia dodatkowe zawarte w ofercie przedszkola. Praca indywidualna, obserwacja pedagogiczna

15:00 – 15:30 CCzas na posiłek (podwieczorek) – kształcenie kultury spożywania posiłków/ promocja zdrowego żywienia

15:30 – 17:15 Zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowe w sali i kącikach zainteresowań. Zabawy na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego

Podstawową formą aktywności dzieci objętych edukacją przedszkolną w Przedszkolu Niepublicznym Kolorowe Kredki jest zabawa. Stwarzamy dzieciom możliwość „poznawania świata” wykorzystując aktywne metody, które pozwalają na współpracę z rówieśnikami i dorosłymi.