Kadra przedszkola

Pani Antonina, dyrektor ds. pedagogicznych, nauczyciel

Opiekę merytoryczną w Przedszkolu Niepublicznym Kolorowe Kredki sprawuje specjalista edukacji przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, pani Antonina Kużaj. Pani Dyrektor legitymuje się uniwersyteckim dyplomem magistra na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne. Posiada kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą.

Dodatkowo pani Antonina jest ekspertem z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego oraz byłym, starszym wizytatorem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Warto zaznaczyć, iż pani Dyrektor posiada doświadczenie w pracy nauczyciela przedszkola, kilkuletnie na stanowisku dyrektora placówki przedszkolnej oraz kilkunastoletnie w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w administracji państwowej.

W naszej placówce Pani Antonina odpowiedzialna jest za nadzór nad pracą personelu pedagogicznego, realizację planu rozwoju przedszkola, oraz nadzór nad przebiegiem procesu edukacji dzieci.

Pani Małgorzata, nauczyciel

Jako absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, już od kilku lat realizuje swoją największą pasję – pracę nauczycielki w przedszkolu. Każdego dnia stara się stwarzać dzieciom okazje do samodzielnego doświadczania, pobudzając ich wyobraźnię i zachęcając do twórczego działania.

Nieustannie się rozwija i podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W codziennej pracy zwraca szczególną uwagę na indywidualne potrzeby dzieci i dąży do rozwijania potencjału każdego z wychowanków.

Lubi taniec i śpiew, nie boi się wyzwań i stara się patrzeć na świat oczami dziecka.

Pani Olga, nauczyciel

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika – specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem oraz studia magisterskie Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w pracy w żłobku.

Pani Olga łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, jestem osobą radosną, zawsze uśmiechniętą, wyrozumiałą oraz cierpliwą. W codziennej pracy stawia na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Pani Angelika, nauczyciel

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, jest pedagogiem opiekuńczo-wychowawczy i resocjalizacyjnym. Ponadto ukończyła Szkołę Muzyczną o specjalności skrzypiec.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi w żłobku i przedszkolu, aczkolwiek ogromnym wyzwaniem była prywatna praca w domu z dziećmi autystycznymi. Jest miłośnikiem arteterapii, zwłaszcza muzykoterapii.

Przez cały czas podnosi swoje umiejętności poprzez kursy i szkolenia zarówno w obszarze pedagogiki jak i muzyki.

Pani Ewa, nauczyciel

Absolwentka filologii polskiej o specjalności filmoznawczo-teatrologicznej oraz nowej audiowizualności na Uniwersytecie Opolskim. Podyplomowo studiowała również Reżyserię Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Dzięki studiom pedagogicznym posiada kwalifikacje do pracy pedagogicznej.

Panią magister szczególnie interesuje teatr jako dyscyplina pedagogiczna. W pracy z najmłodszymi chętnie wykorzystuje ich naturalną ekspresję.

Za pomocą różnorodnych środków stara się pobudzać dziecięcą wyobraźnię i aktywność artystyczną.