Kadra przedszkola

Pani Antonina, dyrektor ds. pedagogicznych, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Opiekę merytoryczną w Przedszkolu Niepublicznym Kolorowe Kredki sprawuje specjalista edukacji przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany, pani Antonina. Pani Dyrektor legitymuje się uniwersyteckim dyplomem magistra na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne. Posiada kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą.

Dodatkowo pani Antonina jest ekspertem z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego oraz byłym, starszym wizytatorem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Warto zaznaczyć, iż pani Dyrektor posiada doświadczenie w pracy nauczyciela przedszkola, kilkuletnie na stanowisku dyrektora placówki przedszkolnej oraz kilkunastoletnie w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w administracji państwowej.

W naszej placówce Pani Antonina odpowiedzialna jest za nadzór nad pracą personelu pedagogicznego, realizację planu rozwoju przedszkola, oraz nadzór nad przebiegiem procesu edukacji dzieci.

Pani Małgorzata, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Jako absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, realizuje swoją największą pasję – pracę nauczycielki w przedszkolu. Każdego dnia stara się stwarzać dzieciom okazje do samodzielnego doświadczania, pobudzając ich wyobraźnię i zachęcając do twórczego działania. Nieustannie się rozwija i podnosi swoje kwalifikacje.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W codziennej pracy zwraca szczególną uwagę na indywidualne potrzeby dzieci i ich potencjał.

Pani Olga, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem oraz studia magisterskie poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w pracy w żłobku.

Pani Olga łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, jestem osobą radosną, zawsze uśmiechniętą, wyrozumiałą oraz cierpliwą. W codziennej pracy stawia na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Pani Dorota, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna z językiem polskim. Od ponad trzech lat realizuje swoją największą pasję – pracę z dziećmi.  Za główny cel stawia sobie jak najdokładniejsze poznanie dziecka, aby zapewnić mu jak najlepszy rozwój na każdej płaszczyźnie. Uśmiech dziecka i zadowolenie rodziców jest dla niej największą satysfakcją.

Zajęcia prowadzi w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Pani Marzena, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo–wychowawcza i terapia pedagogiczna oraz studia magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobyła w szkole podstawowej.

Pani Marzena ciągle podnosi swoje kwalifikacje – kończąc chociażby studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.

Jej największą pasją jest praca z dziećmi. Stawia na kreatywność i jak najlepszy rozwój dziecka.

Pani Adrianna, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Ukończyła studia na kierunku pedagogika o specjalności wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Muzycznej w Legnicy, co przekłada się na dodatkowe możliwości, które może wykorzystać podczas prowadzenia zajęć. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich na kierunku logopedia.

Pani Adrianna jest osobą cierpliwą, empatyczną oraz przyjaźnie nastawioną do otoczenia. Największą satysfakcję z pracy daje jej uśmiech wychowanków przedszkola.

Pani Małgorzata, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej ze specjalizacją w metodyce nauczania języka angielskiego przez dramę. Pasjonatka nauczania najmłodszych dzieci, entuzjastka edukacji Montessori, samodoskonalenia się oraz osoba, która wierzy w misję propagowania nauki języków obcych wśród maluchów. Wierzy, że zajęcia powinny być czasem wspólnej zabawy a praca domowa powinna być zakazana.

Pani Alicja, nauczyciel

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogicznym oraz studia magisterskie na wydziale instrumentalnym.
Jej pasją jest muzyka i wprowadzanie dzieci w jej barwny świat. Uważa, że połączenie zabawy z ruchem i muzyką rozwija świadomość muzyczną a przede wszystkim wyobraźnię.

Pani Karolina, nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z promocją zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w przedszkolach a praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji i zadowolenia.

Pani Karolina jest miłą, sympatyczną osobą, chętną do pomocy i wrażliwą na potrzeby małego człowieka. Rozłąka z rodzicem dla dziecka bywa bardzo trudna, dlatego każdego dnia stara się, aby atmosfera w naszym przedszkolu była ciepła, rodzinna i wesoła.