Kadra przedszkola

Pan Paweł – Dyrektor Przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Swoją wiedzę do organizacji, planowania i zarządzania zdobył na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki oraz partnerskiej École supérieure internationale de commerce w Metz a do pracy z dziećmi na Uczelni w Łodzi na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Ukończył także Wyższą Szkołę Zarządzania we Wrocławiu oraz podyplomowo studia na kierunku organizacja i zarządzanie oświatą.

Pan Dyrektor dba o rozwój i potrzeby dzieci stwarzając im odpowiednie warunki do zabawy i nauki. W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Współpracuje z nauczycielami i rodzicami w obszarze zgłaszanych potrzeb i problemów, szukając alternatywnych sposobów postępowania i wychodzenia z trudnych sytuacji. W kontaktach z rodzicami kieruje się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami, do każdego problemu podchodzi indywidualnie.

Pani Małgorzata – Zastępca Dyrektora, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Jako absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, realizuje swoją największą pasję – pracę nauczycielki w przedszkolu. Każdego dnia stara się stwarzać dzieciom okazje do samodzielnego doświadczania, pobudzając ich wyobraźnię i zachęcając do twórczego działania. Nieustannie się rozwija i podnosi swoje kwalifikacje.

Pani Dyrektor ukończyła również studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W codziennej pracy zwraca szczególną uwagę na indywidualne potrzeby dzieci i ich potencjał.

Pani Antonina – Zastępca Dyrektora, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Legitymuje się uniwersyteckim dyplomem magistra na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne. Posiada kwalifikacje do wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz do zarządzania oświatą.

Dodatkowo Pani Antonina jest ekspertem z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego oraz byłym, starszym wizytatorem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

Warto zaznaczyć, iż Pani Dyrektor posiada doświadczenie w pracy nauczyciela przedszkola, kilkuletnie na stanowisku dyrektora placówki przedszkolnej oraz kilkunastoletnie w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w administracji państwowej.

Pani Dorota – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna z językiem polskim. Od ponad trzech lat realizuje swoją największą pasję – pracę z dziećmi. Za główny cel stawia sobie jak najdokładniejsze poznanie dziecka, aby zapewnić mu jak najlepszy rozwój na każdej płaszczyźnie. Uśmiech dziecka i zadowolenie rodziców jest dla niej największą satysfakcją.

Zajęcia prowadzi w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

Pani Marzena – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńczo–wychowawcza i terapia pedagogiczna oraz studia magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szkole podstawowej.

Pani Marzena ciągle podnosi swoje kwalifikacje – kończąc chociażby studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.

Jej największą pasją jest praca z dziećmi. Stawia na kreatywność i jak najlepszy rozwój dziecka.

Pani Małgorzata – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Ukończyła studia na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna a także jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku fizjoterapia.

Pani Małgorzata w pracy kieruję się miłością, szacunkiem, cierpliwością, ale także konsekwencją. Przez pogodne usposobienie i szczery uśmiech zdobywa malutkie serca. Codzienny kontakt z dziećmi jest dla niej źródłem satysfakcji i inspiracji. W swojej codziennej pracy stara się tworzyć domową atmosferę aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.

Pani Olga – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z opieką nad dzieckiem oraz studia magisterskie poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w pracy w żłobku.

Pani Olga łatwo nawiązuję kontakt z dziećmi, jestem osobą radosną, zawsze uśmiechniętą, wyrozumiałą oraz cierpliwą. W codziennej pracy stawia na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Pani Barbara – nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej o profilu pedagogicznym na Uniwersytecie Wrocławskim. Wierzy, że nauka przez zabawy ruchowe w przyjemnej atmosferze, pozwoli dzieciom naturalnie i z uśmiechem przyswajać nowy język. Dzięki jej kreatywności i zaangażowaniu, podczas zajęć nie ma mowy o nudzie.

Cechuję ją pogoda ducha, cierpliwość i pozytywne nastawienie. Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi i sprawia, że czas spędzony w przedszkolu jest wypełniony radością.

Pani Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej ze specjalizacją w metodyce nauczania języka angielskiego przez dramę. Pasjonatka nauczania najmłodszych dzieci, samodoskonalenia się oraz osoba, która wierzy w misję propagowania nauki języków obcych wśród maluchów. Wierzy, że zajęcia powinny być czasem wspólnej zabawy a praca domowa powinna być zakazana.

Pani Alicja – nauczyciel

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogicznym oraz studia magisterskie na wydziale instrumentalnym.
Jej pasją jest muzyka i wprowadzanie dzieci w jej barwny świat. Uważa, że połączenie zabawy z ruchem i muzyką rozwija świadomość muzyczną a przede wszystkim wyobraźnię.

Pani Barbara – logopeda

Absolwentka pedagogiki opiekuńczej z terapią oraz logopedii. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć logopedycznych dla dzieci w żłobkach i przedszkolach na terenie Wrocławia. Jest także pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, gdzie prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Pani Katarzyna – psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, w trakcie studiów realizowała moduły z zakresu psychologii wychowawczej i edukacji. Ukończyła także podyplomowe studia pedagogiczne na Wyższej Szkole Zarządzania “Edukacja”. Swoje kwalifikacje oraz umiejętności podnosiła pracując przez wiele lat jako specjalista m.in. w placówkach oświatowych na terenie Wrocławia oraz Gminy Kobierzyce. Prowadzi także własny gabinet psychologiczny w Bielanach Wrocławskich.